گردونه ی boursesms
boursesms (تبلیغ)

پیامک بورس / قیمت سهام از طریق پیامک

پیامک بورس به شما امکان می دهد تا تغییرات قیمت و دیگر اطلاعات سهام یا سهام های مورد نظر خود را در هر لحظه و هر جا از طریق پیامک (SMS) دریافت نمایید. شما می توانید آخرین قیمت و دیگر اطلاعات مفید مربوط به سهام های خود را در پایان هر روز ، سه مرتبه در روز ، با هر نوسان قیمت و یا در هر زم بیشتر ..

 |